Vad kostar privatisering?

Ett annat sätt att se på förändringen av offentlig sektors roll i ekonomin är att titta på hur den privata delen av samma verksamhet fått öka. De privat­iseringar som genomförs i Sverige handlar i första hand om stora företag men även om privatisering av offentliga tjänster.

En signal är hur privata skolor och vård­företag ökat som andel av vår BNP. Ett annat sätt är att titta på hur många anställda de privata företagen har. På femton år har det växt med 100 000 personer. Privata företags verksam­heter syftar till att skapa vinst åt ägarna. Det är ingen hemlighet, det är i grunden själva den borgerliga idén med privat ägande. Genom att företagen konkurrerar för att skapa mesta möjliga vinst ska verksam­heter utvecklas och förädlas. För många är det i stället ett ologiskt resonemang. Vinster inom utbildning och vård skapas ju enklast genom färre anställda och det är inte alls säkert att till exempel en fri­skola blir bättre för att ägarna år efter år får en hög vinst. De samlade vinsterna är nämligen stora för verksam­heterna.

4.10 Privata utbildnings-, hälso- och sjukvårds­företags andel av BNP.

Källa: SCB, BNP kvartal 1993–2010.

4.11 Antalet anställda inom privata utbildnings-, hälso- och sjukvårds­företag.

Källa: SCB, BNP kvartal 1993–2010.

4.12 Årlig vinst inom privata utbildnings-, hälso- och sjukvårds­företag (miljarder kronor, fasta priser).

Källa: SCB, BNP kvartal 1993-2010.

4.13 Ackumulerad vinst inom privata utbildnings-, hälso- och sjukvårds­företag (miljarder kronor, fasta priser).

Källa: SCB, BNP kvartal 1993-2010.

4.14 Kommuners och landstings inköp av omsorg och utbildning från privata företag (miljarder kronor, fasta priser).

Källa: SCB, Finansiärer och utförare inom vården, skolan och omsorgen.

Lägger man samman vinst­åren så kan man se en stor förändring. Sen 1993 har de privata vård- och skol­företagen fått ansamlade vinster på över 170 miljarder. Det är vinster som kommer från offentlig sektor, eftersom det är denna som köper tjänsterna. För den som gillar privat­iseringar och vinst­drivande vård­företag är slutsatsen kanske att detta bevisar att verksam­heten varit extra effektiv. Vi som är kritiska till privatisering ser det snarare som en extra kostnad för det allmänna som fördyrar en verksamhet i onödan.

Det är viktigt att se förändringen som en fråga över parti­gränserna. Den här ekonomiska politiken, med alltmer offentliga medel till privata tjänste­företag, har gällt alla regeringar. Röda, rödgröna såväl som blåa. Bara under 2000-talet har kostnaden nästan fördubblats.

Sammanfattning

Privatiseringen av skolor och vårdföretag har inneburit en stor över­flyttning av resurser från det offentliga till privata ägare.