Vilka är de rika?

Ibland kan statistik förvåna även den som är aktiv i den politiska debatten och tror sig känna till hur det är. Vi är övertygade om att stora delar av det svenska folket tror att förmögenhets­skatten var ett stort problem. Det skrevs spaltmeter om just denna skatt och den borgerliga regeringens vallöfte 2006 handlade om att ta bort den så snabbt det bara gick. Men även tidigare S-regeringar har sänkt den skatten i flera steg. Även många journalister är nog därför djupt övertygade om att förmögenhets­skatten ”drabbar många” och tror att den är ett problem för de flesta utom de allra fattigaste.

Men om man tittar på vilka som är rika så förändras den bilden snabbt.

Det är nämligen så att 96% av svenska folket inte hade någon förmögenhet alls att deklarera! Det var bara 4% av det svenska folket som var så rika att de måste betala förmögenhets­skatt.

En liten minoritet, mindre än en tjugondel av folket, lyckades göra ”sitt” problem till en av de stora politiska frågorna.

Det är avslöjande. Speciellt om man tänker på hur många som drabbas av sjukdomar, stress och oro för hur man ska kunna klara vardagen och vars problem ändå inte blir det stora samhälls­problemet i debatten. Inte ens var tjugonde svensk har en förmögenhet att skatta för. Men inte nog med detta. Titta en sekund på diagrammet. Här granskar vi bara de sista fem procenten, det vill säga de absolut rikaste i Sverige.

Inte ens bland dessa rika är fördelningen jämn. Tvärtom – den minst rika procenten har för liten förmögenhet för att drabbas av gårdagens förmögenhets­skatt, vi måste titta på de allra rikaste för att hitta motståndarna. Den rikaste procenten av svenska folket deklarerade för 460 miljarder kronor.

3.4 Skatte­pliktiga förmögenheter. Miljarder kronor.

Källa: www.scb.se/databaser; Beskattningsbar förmögenhet (antal taxerings enheter, medelvärde och totalsumma) i hela riket efter taxeringsenhet, ålder och förmögenhets­klass; År 2001–2006. Antal hushåll i Sverige med olika beräknings­metoder.

Så nu har vi hittat de rika.

I Sverige har 1% av svenska folket 460 miljarder i möjlig skatte­pliktig förmögenhet. Bara 1% av svenska folket äger mer än hälften av allt det vi kallar verklig förmögenhet.

Det är en mycket liten minoritet. Faktiskt är det bara 50 000 familjer som äger och kontrollerar förmögen­heterna i Sverige. Fler är inte de rika.

De rika blir allt rikare

Utvecklingen visar dessutom att detta lilla fåtal blir allt rikare. Ser vi på utvecklingen sen år 2001 för den allra rikaste procenten i Sverige så gäller att de ökade sin förmögenhet från 35% av den totala förmögenheten till över 55% 2006.

Efter det vet vi inte säkert. (Eftersom SCB inte längre har någon förmögenhets­statistik.) Men allt talar för att utvecklingen bara fortsatt att accelerera. Motsatsen vore konstig.

Rik blir man inte av arbete, rik blir man av att äga.

Rik blir man inte av arbete, rik blir man av att äga. Och om bara några få procent äger nästan allt, ja då är det givetvis bara några få procent som får del av förmögen­heternas tillväxt.

De som inte har någon förmögenhet får därför se skillnaden mellan sig själva och de rika växa hela tiden. Men även de som är ”lite rika” får bit för bit se hur de riktigt rika ökar avståndet till dem över tiden.

I stället för politikernas tal om ”ökad förmögenhets­spridning” har det alltså varit precis tvärtom. Färre och färre svenskar får mer och mer. Avståndet mellan rika och icke-rika kommer med andra ord att fortsätta öka.

Sammanfattning

En enda procent av svenska folket har mer än hälften av de samlade beskattnings bara förmögen­heterna.