Hur rik är varje svensk?

Om nu både nationen som helhet och även den offentliga sektorn är rik, så borde även vanliga medborgare vara relativt förmögna. Ändå är det mycket få som känner sig rika.

Är det då kanske sant som f d finans­minister Kjell-Olof Feldt har skrivit att landets stora problem är att det finns alltför få miljonärer? Ja, på sätt och vis. Det är nämligen extremt få som är rika i Sverige. Fast å andra sidan är rikedomen hos dessa få väldigt stor.

För att hitta våra rika måste vi titta på förmögenhets­fördelningen i Sverige. Vi delar in befolkningen i tio lika stora delar. Då ser det ut såhär:

3.1 Förmögenhets­fördelning. Miljarder kronor.

Källa: SCB, Förmögenhetsstatistik 2007

Den rikaste tiondelen hade 2007 nästan 3 800 miljarder i förmögenhet, medan de fattigaste var skyldiga 275 miljarder. Och de allra flesta hade ingen eller en mycket liten förmögenhet.

Det finns de som hävdar att denna fördelning är naturlig och bara speglar det faktum att människor är olika. Om vi gör ett tanke­experiment så hamnar vi i en helt galen värld. Låt oss säga att medel­livslängden varierade på samma sätt som förmögenheterna varierar. Då skulle det se ut såhär:

3.2 Om fördelningen gällt livslängd i stället för inkomst.
TiondelarLivslängd
1:a-39 år
2:a-4 år
3:e0 år
4:e1 år
5:e5 år
6:e16 år
7:e42 år
8:e86 år
9:e163 år
10:e528 år
Källa: SCB, Förmögenhets­statistik 2007.

En fjärdedel av befolkningen skulle dö långt innan de föddes. Å andra sidan skulle en tiondel leva i över 500 år. Så ser en ”naturlig” livsålder ut om man nu tycker att förmögenhets­skillnaderna i Sverige är ”naturliga”.

Ja, det är rent av mer absurt än så. Den rikaste procenten i Sverige skulle med en sån ”ålders­rättvisa” leva i 1 900 år. Det finns science fiction-författare och säkert några riktigt rika som drömmer om det där.

Men hittills har våra kroppar satt stopp för det.

Detta är naturligtvis en ren tankelek. Den viktiga lärdomen är att vara vaksam så fort någon kallar en utveckling naturlig eller självklar. Sanningen är att allt det vi människor gör med ekonomi, kultur och vårt samhälle också kan göras på andra sätt. Ett enkelt beslut kan fördubbla förmögenheterna hos några få. Ett annat beslut kan öka inkomsterna hos miljoner löntagare. Det är inte naturen som bestämmer det. Utan vi tillsammans.

Du kanske undrar varför vi visar siffror från 2007. Varför inte senare år? Orsaken är att SCB 2007 slutade få anslag för att mäta förmögenheterna. Det var efter att allians­regeringen tagit bort förmögenhets­skatten. Nu finns inget automatiskt sätt att se hur förmögenheterna fördelas (vilket man tidigare såg genom deklarationerna). Och något anslag för att undersöka det har alltså inte SCB fått av regeringen som – gissar vi – inte tycker frågan är prioriterad.

Förmögenhetens ojämlika spridning kan också granskas genom att man bara tittar på pengarna. Om vi räknar bort sånt man kan leva av, som sitt hus, får vi i stället den finansiella förmögenheten för individer i Sverige. Då blir fördelningen ännu värre. Hushållens totala finansiella förmögenhet uppgick tredje kvartalet 2010 till 3 630 miljarder (enligt finans­räkenskaperna).

Men de undersökningar som studerar fördelningen mellan olika grupper har bara tagit hänsyn till en mindre del av de finansiella tillgångarna. Därför blir summan i nedanstående diagram inte lika med hushållens totala finansiella förmögenhet, men diagrammet visar hur ojämnt fördelad den finansiella förmögenheten är.

3.3 Finansiell förmögenhets­fördelning. Miljarder kronor.

Källa: SCB, Förmögenhets­statistik 2007.

Åtta av tio svenskar hade ingen finansiell förmögenhet alls. Den översta tiondelen har nästan allt! Alla verkliga rikedomar, mätt som pengar, är därför samlade hos en tiondel av svenska folket.

Vad betyder det? Jo, att 90% av svenska folket inte får någon del alls av hur förmögenheterna växer. De får ingen avkastning, de tjänar inget på aktier eller obligationer. Deras egna skulder är dessutom större än deras förmögenheter. ger i mdr

De får det inte ett dugg bättre även om skatten på aktie­utdelningar tas bort. De vann inget när arvs- och gåvo­skatten avskaffades. Eller när förmögenhets­skatten försvann. Det är bara en liten del av svenska folket som tjänar på det. Sanningen om de rika i Sverige är alltså ungefär som Kjell-Olof Feldt skrev. De är alldeles för få. Skrämmande få. Vad han glömde berätta är att de få samtidigt är extremt rika.

Sammanfattning

En mycket liten del av svenska folket har en mycket stor del av våra förmögenheter. Bara en av tio har ett stort finansiellt överskott. De flesta svenskar har i stället större skulder än tillgångar.