Vad tjänar varje svensk?

För de flesta svenskar handlar rikedom och fattigdom inte om en förmögenhet, vilket vi sett i tidigare kapitel. I stället är det de vanliga inkomsterna från lön och bidrag som avgör hur vardagen kan se ut.

Men även här är Sverige ett land med stora växande skillnader.

Om man delar in Sveriges hushåll i olika tiondelar, kan man se hur fördelningen ser ut.

3.8 Fördelning av faktorinkomst 2008. Miljarder kronor.

Källa: SCB, Inkomst­fördelnings­under­sökningen 2008, HE 21 SM 1001, KI, Analysunderlag sept 2010.

Det visar sig då att de 30 procenten fattigaste bara tjänar 80 miljarder tillsammans. De flesta av dem står utanför arbets­marknaden (de är arbetslösa, sjuka eller pensionärer). De därefter kommande 20 procenten – låginkomst­tagare – tjänar cirka 180 miljarder per år.

De tio procenten rikaste tjänar dock 520 miljarder varje år. Det är höginkomst­tagarna. De högavlönade har faktiskt 33% av alla inkomster, trots att de bara är en tiondel av befolkningen.

Normal­svenskarna, det vill säga de i mitten (stapel 5), tjänar drygt 400 miljarder mindre än de tio procenten som tjänar mest varje år!

Nu är detta en fördelning som inget samhälle kan leva med. Det skulle innebära att tre tiondelar av befolkningen svalt. Därför finns det skatter och bidrag. Staten tar in pengar från dem som har mest och ger till de som har minst.

Alla svenskar betalar skatt, men alla får olika mycket tillbaka. Det vi sen har att röra oss med efter att skatter och avgifter är betalda kallas disponibel inkomst. Eller med andra ord – pengar i plånboken.

Men även här är fördelningen mycket ojämn.

3.9 Fördelning av disponibel inkomst 2010. Miljarder kronor.

Källa: Fördelningsanalytiskt statistiksystem för inkomster och transfereringar (FASit), Konjunktur­institututet, Analys­underlag sept 2010.

Den bäst betalda tiondelen av hushållen har 411 miljarder att spendera efter skatt. Den tiondelen som befinner sig i mitten av inkomst­fördelningen har cirka 138 miljarder och den fattigaste tiondelen bara 54 miljarder.

Hur man än vrider och vänder på de här siffrorna är det svårt att undvika den enkla slutsatsen: Sverige är ett land med stor ojämlikhet och stora inkomst­skillnader.

Sammanfattning

Inkomstskillnaderna i Sverige är stora. Om vi inte utjämnade dem genom skatter och bidrag skulle en tredjedel av befolkningen svälta. Men även efter den utjämning vi gör idag är skillnaderna mycket stora.