Ökar eller minskar skillnaderna?

Fram till 1980-talet så var Sverige ett land där inkomsterna, år efter år, fördelades jämnare. Eftersom Sverige som nation under samma tid blev rikare och rikare då vår BNP växte, betydde det att vi både blev rikare tillsammans och att skillnaderna mellan fattiga och rika minskade i landet.

Det var en framgångsrik utveckling för alla delar i samhället. De rika blev inte fattigare under den här perioden. Tvärtom. Även de fick mer. Men den viktiga skillnaden mot senare år är att även de fattiga fick det betydligt bättre.

Det finns ett mått på denna skillnad mellan rika och fattiga, denna inkomstojämlikhet, som kallas ginikoefficient. Förr kallades den ”maximala utjämnings­procenten”. Den säger hur många procent av inkomsterna som skulle behöva omfördelas för att alla ska ha samma inkomst. Utvecklingen under de senaste 60 åren kan du se i diagrammet.

3.6 Inkomstojämlikhet sedan 1951 (ginikoefficient).

Källa: Spånt, Roland, Den svenska inkomstfördelningens utveckling, Uppsala 1979, LO, Inkomster och inkomst­fördelning av Nelander och Lönnroos, SCB, Inkomst­fördelnings­undersökningen 1996, If 21 SM 9801, Inkomst­fördelnings­undersökningen 2004, HE 21 SM 0601, Inkomst­fördelningen 1975–2007. Disponibel inkomst inklusive kapitalvinst per k.e. i deciler 2008–2011, samtliga individer (korrigerad 2010-09-17).

Sen 1981 har en mycket dramatisk förändring skett. Då räckte det med att knappt 21% eller 173 miljarder omfördelades (i dagens priser). 2007 behövdes nästan 32% i omfördelning eller 502 miljarder. Uppskattningen för 2011 ligger på 30% eller 521 miljarder. Vissa år har vi sett en viss utjämning – efter börsens it-krasch i början av 2000-talet. Samma sak skedde efter krisen 2008. Men det beror uteslutande på att kapital­inkomsterna minskade kraftigt under dessa år. Problemet med att de rika i Sverige har mycket mer pengar än andra, har alltså ökat markant sen 1981. För att hitta en inkomst­fördelning lika ojämn som år 2007 måste vi gå tillbaka ända till 1962.

Sammanfattning

Ojämlikheten i Sverige har ökat betydligt de senaste trettio åren. Om vi vill skapa ett rättvist, jämlikt samhälle måste vi idag omfördela mycket mer pengar än vi behövde göra förr.