En rik offentlig sektor

Hur man än tittar på Sveriges offentliga sektor så är det svårt att se något annat än möjligheter för den ekonomiska politiken. De underskott som uppstått vid kriser har motverkats av överskott andra år.

Samtidigt har det finansiella över­skottet blivit så stort att offentlig sektor håller på att skapa en stor förmögenhet som inte används för långsiktiga investeringar. De politiska möjlig­heterna handlar då om huruvida man vill använda offentlig förmögenhet till gemensamma satsningar som utbildning, sjukvård eller investeringar eller om man vill stödja ökad privat konsumtion (genom exempelvis skatte­sänkningar). Men debatten borde inte längre handla om att ”vi inte har råd”.

Det är inte resurser som saknas. Det är en diskussion om hur de ska användas.

2.15 Budget­underskott och finansiell förmögenhet för staten och social­försäkringarna (miljarder kronor, löpande priser).
BudgetbalansFinansiell förmögenhet
TillgångarSkulderNetto
1995-1261 0951 535-441
1996-551 1801 656-476
1997-221 2071 677-470
1998211 3031 747-444
1999241 3561 622-266
2000801 4251 545-120
2001431 4221 34577
2002-221 2951 375-80
2003-231 4061 3979
2004101 5501 45298
2005421 7521 523229
2006611 9791 425554
20071072 0471 330717
2008751 8491 313537
2009-212 0681 398670
2010-362 1751 355820
2011-3
20129
Källa: SCB, www.scb.se, Finans­räkenskaper efter sektor, kontopost och motsektor. År 1995–2009, 2010 3kv. Konjunktur­institutet, www. konj.se, december 2010.