Är Sverige ett föregångsland?

Från regeringshåll betonas att Sverige är ett land som visar att det går att få ökad tillväxt utan att öka växthusgaserna. Ytligt sett verkar det också stämma.

14.6 Koldioxidutsläpp och BNP i Sverige (1960=100).

Källa: Världsbanken, WDI Online 2011.

Svensk BNP har stigit rejält, men utsläppet av CO2 har minskat. Vi har redan påpekat problemet med att statistiken inte visar svenskens verkliga klimatpåverkan genom de importerade varor vi konsumerar. Inte heller visar statistiken utsläpp från sjö- eller flygtrafik.

Men tittar man på diagrammet ser man att hela den svenska officiella nedgången sker åren runt 1980. Det var nämligen de år Sverige blev världens mest kärnkraftsberoende land.

Att CO2-utsläppen minskade när vi ersatte olje- och kolverk med kärnkraft är ju inte så konstigt. Efter Fukushimakatastrofen 2011 är det svårt att hävda att det är en framtidslösning för världen. Svensk kärnkraft ersatte olja, men stoppade också länge alla investeringar i alternativ energiproduktion.

I stället har de allra största svenska investeringarna handlat om kolkraft söder om gränsen. I dag producerar statliga Vattenfall mer växthusgaser genom kolkraftverken i Tyskland än hela nationen Sverige. Det handlar om hundratals miljarder kronor som svenska staten satsat på att… öka växthusgasproduktionen.

14.7 Kärnkraftsel i procent av total elproduktion.

Källa: Världsbanken, WDI Online 2011.

2011 släpptes en rapport från norska klimat­forsknings­institutet Cicero. Där granskade man den officiella svenska statistiken som pekar på sänkta utsläpp. Den svenska siffran baseras enbart på utsläpp i Sverige och låg 2008 på 48 miljoner ton. Men den växer snabbt till 80 miljoner ton om de dolda utsläppen från importen räknas in.

”Sverige är duktigt på att städa sin egen bakgård, men i själva verket har man bara slängt över skräpet till grannen, som inte är lika ordningsam,” sa en av rapportförfattarna, Glen Peters.

Det är en träffande bild. Problemet för Sverige, liksom för alla västländer, är att den produktion vi flyttat till Kina och andra nya industriländer i Asien inte löser problemet med växthusgaserna. Visst kan Sverige ha tillväxt utan att öka utsläppen, men bara till priset av att vi producerar utanför landets gränser och sen inte räknar in det i vår klimatskuld.

Sedan 1990 har absolut inget hänt med växthusgasutsläppen i landet, och sedan 1984 väldigt lite. Det handlar om 20 förlorade år.

Sverige är ett land som i dag producerar 4 eller 8 gånger för mycket växthusgas per person (beroende på om vi räknar med importerad växthusgasproduktion) jämfört med det snitt jorden kan klara av. 1,5 ton per person på jorden.

På tjugo år har vi stått stilla och visat världen att vi inget har gjort åt det problem som vi samtidigt i högtidstal kallar vår största utmaning.

Sammanfattning

Sverige är inte en föregångare utan ett bra exempel på ett land som i klimatfrågan varit passivt i tjugo års tid. De stora svenska energiinvesteringarna har i stället varit i förstörande kolkraft i Tyskland.