Kommer löneökningar eller prisökningar först?

Det kanske starkaste argumentet mot att lönerna skulle vara det som driver fram inflationen är att det faktiskt är priserna som stiger först.

Om man gör ett diagram över produktionspriserna (alltså fabrikens pris) och löneutvecklingen sedan 1964 så kan man enkelt se vilken kurva som stiger först.

11.8 Pris- och löneökningar (procent per år).

Källa: SCB, Allmän månadsstatistik 1965 till 2002:3, www.scb.se/producentprisindex, juni 2011, www.scb.se/databas, Löneindex för industriarbetare, juni 2011. Glidande medeltal.

Hela tiden ökar priserna först, vilket tvingar fram högre löner när arbetarna kompenserar sig för prisökningarna. Prisökningarna tar fart under det första kvartalet 1969. Tre kvartal senare börjar lönerna öka snabbare. Några år senare händer samma sak. Prisökningarna accelererar från tredje kvartalet 1972 och lönerna börjar öka först under andra kvartalet 1974. Så här kan vi fortsätta under hela perioden.

Men låt oss hoppa till nutid. I början av år 2000 tar prisökningarna fart igen. Det tar något år innan lönerna då börjar höjas. Och så fortsätter det. Inflationen går upp igen 2005 men lönerna rör sig långsamt. Ändå tas varje ny inflationsrapport till intäkt för att löneökningarna måste hållas tillbaka. Det är en märklig blindhet medierna och nationalekonomerna här visar upp.

Sedan 60-talet har produktions­priserna börjat stiga innan lönerna tar fart. Som minst har det dröjt ett år innan producentpriserna lett till högre löner. Som mest två år.

Eftersläpningen beror bl a på att det tar ett tag innan högre produktionspriser slår igenom i högre priser i affärerna. Men också för att löner omförhandlas mer sällan än producentpriserna som kan stiga eller sjunka från en dag till en annan.

Om någon ska anklagas för att ”driva på” inflationen så bör det ju rimligen vara den som höjer sitt pris först.

Det kan tyckas vara konstigt att företag höjer sina priser när tiderna börjar bli bättre och man lättare kan sälja. Men målet för företaget är ju inte att producera och sälja så mycket som möjligt, utan att gå med så stor vinst som möjligt.

I tider av hård konkurrens kan man ibland tvingas till sänkta priser trots bättre konjunktur, men oftast gäller motsatsen.

Det är enklare att få upp en vinst snabbt genom att höja sina priser än genom att producera billigare eller sälja mer.

Så länge inget tvingar företagen att sänka priserna så väljer de den lata vägen.

Och det är detta val som sätter i gång den spiral som blir inflation.

Sammanfattning

Först höjer företagen sina priser. Sen försöker löntagarna kompensera sig med höjda löner.