Är svensk inflation ovanligt hög?

Följer man den politiska debatten genom årtiondena kan man lätt få intrycket att inflationen är ett ovanligt stort problem just för Sverige. Men har inflationen verkligen varit extra hög i Sverige? Låt oss titta på inflationens utveckling och ta EU som jämförelse.

11.3 Inflationen i Sverige och EU i procent per år.

Källa: OECD, Economic Outlook 1990–2001, Konjunkturinstitutet, Analysunderlag 1990–2010.

Under huvuddelen av de senaste fyrtio åren har Sveriges inflation följt den som gäller för EU. Den stora skillnaden finns åren 1990 och 1991 när den stora ”skattereformen” genomfördes. Då sänktes inkomstskatterna men samtidigt höjdes momsen och därmed inflationen. Efter 1995 har Sverige legat klart under genomsnittet för EU.

Det kan man göra ett diagram över. Mellan åren 1983 och 1991 ligger den svenska inflationen över snittet för hela EU. Men totalt sett för de fyrtio åren sedan 1970 har Sverige legat under. Summerar vi skillnaden mellan Sverige och EU sedan 1970 (och räknar bort skattereformåren 1990–91) blir resultatet att Sverige totalt ligger 12% under EU-snittet.

11.4 Inflationen i Sverige i förhållande till EU-snittet (procentenheter).

Källa: OECD, Economic Outlook 1990–2001, Konjunkturinstitutet, Analysunderlag 1990–2010.

Men mellan 1980 och 1995 hade Sverige onekligen en högre inflation för det mesta. Är det lönernas fel? Nej, titta på den här lilla tabellen: trots att löneökningarna var betydligt högre inom EU ökade priserna långsammare än i Sverige.

11.5 Inflation och löneökningar 1980 till 1995 (procent per år).
SverigeEU-snitt
Löner7,810,3
Priser7,06,1
Källa: OECD, Economic Outlook, nr 60, dec 1996, Annex table 16.

Sammanfattning

Sveriges inflation har inte skiljt sig stort från EU-snittet. Snarare har den varit lägre de senaste fyrtio åren.