Är vi fortfarande jämlikast?

För drygt 20 år sen var Sverige troligen världens mest jämlika land. För ett urval av länder såg det ut såhär. Vi låg i topp. Måttet på inkomstojämlikhet är hur mycket som skulle behöva omfördelas för att få en helt jämn inkomstfördelning. Ju högre siffra, desto ojämlikare är landet.

7.16 Maximala utjämningsprocenten (ginikoefficient).
Mitten 1980-taletSlutet 2000-talet
Sverige19,8Slovenien23,6
Finland20,7Slovakien24,6
Danmark22,1Danmark24,8
Norge22,2Norge25,0
Tjeckien23,2Tjeckien25,5
Österrike23,6Sverige25,9
Tyskland25,1Finland26,3
Nederländerna27,2Österrike26,5
Ungern27,3Belgien26,9
Belgien27,4Ungern27,2
Storbritannien28,6Frankrike29,3
Kanada29,3Nederländerna29,4
Frankrike30,0Tyskland29,5
Japan30,4Irland29,9
Italien30,9Spanien30,9
Irland33,1Kanada31,9
Grekland33,6Grekland32,1
USA33,7Japan32,9
Spanien37,1Italien33,7
Storbritannien34,1
USA37,8
Källa: OECD, Society at a Glance 2011 - OECD Social Indicators

7.17 Förändring av inkomstklyftor från mitten av 1980-talet

Källa: OECD, Society at a Glance 2011 – OECD Social Indicators.

Sverige ligger inte längre i absoluta toppen. Danmark, och Norge har passerat oss. Liksom nya länder som Slovakien och Slovenien. Vi ligger inte dåligt till. Men den tidigare skillnaden mot länder som Österrike och Belgien har krympt högst väsentligt. Och det allvarligaste är att försämringen i Sverige har varit mycket stor.

Samtidigt kan man se att det här är en internationell utveckling. Även toppländerna på listan har idag högra inkomstklyftor än förr.

Inkomstklyftorna har vuxit i de flesta länder. Men när det gäller storleken på försämringen är det inget land som slår oss.

Orsaken till utvecklingen är inte svårfunnen. Dels är det löneutvecklingen i Sverige som varit dålig. Alltför mycket av produktionens resultat har gått till vinst i stället för till lön. Dels har minskningen av den offentliga sektorn inneburit att bidrag och stöd till de med låga inkomster blivit försämrade. Slutligen har skattesystemet också gjorts om så att vi har allt mindre av utjämnande skatter – progressiva – och allt mer av skatter som är lika stora för fattig som rik. Omfördelningen i samhället har alltså minskat. För den som tror på ordet jämlikhet har utvecklingen helt enkelt gått stadigt bakåt i de flesta rika länderna.

Sammanfattning

Den dåliga löneutvecklingen kombinerat med en ny politik har gjort att inkomstskillnaderna ökat dramatiskt i Sverige.