Är sjukförsäkringen ett problem?

Om man diskuterade antalet sjuka i Sverige som ett hälsoproblem, alltså att det är orimligt att många blir sjuka på jobben, då skulle det kunna vara en bra diskussion. Varken ekonomi eller samhället som helhet blir ju bättre av att jobben gör oss sjuka.

Men det är inte så sjukersättningarna har diskuterats.

Utan som ett ekonomiskt problem, där ersättningarna leder till fusk och lathet hos medborgarna. Det är individerna som är problemet och det är därför ersättningar ska minskas och kontrollen bli hårdare.

Den här bilden är falsk. Vid granskning av antalet felaktiga utbetalningar visar det sig handla om promille, inte procent, av våra sjukersättningar. Bakom mytbilden ligger politiska motiv, men också märkliga påståenden från Försäkrings­kassans tjänstemän. Vi kan börja med den bild de velat ge av ”problemet”.

7.5 En propagandabild från Försäkrings­kassan som formade opinionen.

Källa: Försäkrings­kassan, Strategier för begränsning av sjukfrånvaro och förtidspensionering, Socialförsäkringsrapport 2008:5.

Jämförelsen mellan nordiska länder verkar visa på ett svenskt problem. Varför är vi sjukare än till exempel danskar? En av förklaringarna kan ju vara att vi hade väldigt hög syssel­sättning 1990 när kurvan var som högst. Om alla som vill får jobba betyder det att även de med mindre stark hälsa kan få arbeta en del. Förutsatt att de kan ta ut sjukdagar när kroppen säger ifrån.

Men lika viktigt är att titta på hur syssel­sättningen ser ut bland de äldre i arbetskraften. Här är Sverige faktiskt ett helt unikt land. Vi är bäst i världen på att arbeta länge!

7.6 Syssel­sättningsgraden i några EU-länder 2008.

Källa: OECD, Dataset: LFS by sex and age

Detta är en historisk framgång, svenska löntagare jobbar mer än andra länder när man närmar sig pensioneringen.

Det märkliga är att detta faktum – vår stora arbetsvilja och förmåga att arbeta högt upp i åldrarna – samtidigt blivit underlag för en propaganda om att vi är ”fuskare” i sjukförsäkringsfrågan.

En försäkring som går med vinst

Men är det ändå inte ett ekonomiskt problem med många sjukdagar? Nej. Tvärtom. Sverige har ett system av avgifter till sjukersättningen som klarar de många sjukdagarna utan problem. Ja, vi betalar faktiskt in mer än vad vi tar ut.

Det här betyder att sjukförsäkringen förvandlats från en försäkring där alla har rätt till sjukersättning de dagar man mår dåligt till en försäkring som går med vinst och ger staten ett betydande överskott.

Sammantaget gick sjukförsäkrings­systemet mellan 2002 och 2011 med ett samlat överskott på 80 miljarder! Försäkrings kassan räknar med att detta överskott fram till år 2015 ska växa till 135 miljarder.

7.7 Sjukförsäkringssystemets utgifter och avgifter sedan 2000 (miljarder kr).

Källa: Konjunkturinstitutet, Analysunderlag, december 2010, tabell 5.05, 2.10, 2.11, Försäkrings­kassan, Budgetunderlag del 2, sid 162.

7.8 Sjukförsäkringssystemets samlade överskott sedan 2000 (miljarder kr).

Källa: Konjunkturinstitutet, Analysunderlag, december 2010, tabell 5.05, 2.10, 2.11, Försäkrings­kassan, Budgetunderlag del 2, sid 162.

Vad blir då slutsatsen av ett sånt kontinuerligt överskott, där antalet sjukersättningar helt enkelt understiger antalet inbetalda sjuk ersättnings­premier?

Försäkrings­kassan skriver i sitt budgetunderlag till regeringen för 2011: ”Avgiftsinkomsterna beräknas överstiga utgifterna alla år. Avgiften bör därför sänkas.”

Vi har ett annat förslag. Varför inte återinföra en human sjukförsäkring där vi slutar jaga sjuka och i stället betalar ut de avgifter vi genom löneavdrag faktiskt betalat in.

Sammanfattning

Antalet sjukdagar i Sverige beror inte på fusk eller överutnyttjande. Däremot är Sveriges syssel­sättningsgrad bland äldre mycket högre än i andra länder. Sjukförsäkringen är inget ekonomiskt problem. Den har sen 2002 samlat in ett överskott på 80 miljarder. Vi betalar in mer i avgifter än vi tar ut i sjukdagar.