Ekonomihandboken · Avdelning 13 · Globaliseringen
Innehåll

Måste skatter anpassas på grund av globaliseringen?

Det påstås ibland att ”på grund av globaliseringen kan vi i Sverige inte avvika från omvärlden vad gäller skatter”. Låt oss för en sekund acceptera påståendet att vi i Sverige verkligen skulle ha skatter som avviker från andra länders. Men är påståendet om en tvingande förändring sant?

Som vi diskuterar i avdelning 12 så är det i dag en mycket liten del av skatten som kommer från de rika eller från företagen. De stora skatteinkomsterna kommer från vårt arbete, vår konsumtion och våra avgifter för vård med mera. Går vi igenom de olika skatteintäkterna märker vi att det finns få argument för att skatterna i varje land – eller ens i varje kommun – skulle behöva ”utjämnas”.

Tobinskatten handlar om att lägga en liten avgift (till exempel 0,05%) på varje valutatransaktion. För en vanlig import/export-handel betyder det inget. Däremot för den som flyttar pengar 100 gånger per vecka i ett försök att jaga mikrovinster. Den spekulationer skulle då kosta 5%, vilket gör den mindre intressant.

Tobinskatter motarbetas dock av finanskapitalets talesmän och har ännu aldrig blivit ett konkret förslag trots att finanssammanbrottet 2008 väckte förslaget i en del nya kretsar.

Sammantaget tror vi att skatterna även i framtiden har stora möjligheter att variera såväl inom länderna som mellan nationerna. Det handlar mer om vad medborgarna i en kommun eller nation vill än om tekniska ekonomiska hinder.

Sammanfattning

Även i framtiden kommer skatter kunna variera stort mellan regioner, kommuner och nationer.