Ett internationellt fenomen

Sänkta löner och höjda vinster är inget svenskt fenomen. Tvärtom är det så att i de rika länderna har lönernas andel av BNP sett en dramatisk förändring.

6.4 Löneandelen i olika regioner.

Källa: European Commission, Ameco databas.

Det viktiga med diagrammet är att det är en samstämmig utveckling i de mäktigaste regionerna i världen, USA, Europa och Japan. Det är också dessa regioner som haft stora problem sen 1975 att få en ekonomi som minskar arbetslösheten och ökar investeringarna. Samtidigt är det en period där vinstutvecklingen varit god i samtliga regioner.

Det beror bland annat på att vinst skapas genom spekulation såväl som produktion. Vinst kan öka genom att exempelvis en bolånebubbla växer fram. När löntagare inte har råd att finansiera sina bostäder genom höjda löner blir de i stället låntagare. Den stora vinstandelen i samhället gör löntagare till låntagare. Det man inte får i lön får man i billiga lån.

Problemet uppstår när lånekonsumtion skapat en finansiell bubbla. Även om löntagare i många år fått det bättre genom kreditexpansionen, fler kreditkortsköp, bostadslån och så vidare, drabbas man av en annan nota den dag finansmarknaden får problem.

Och då inser nog de flesta att höjd löneandel av BNP kanske hade varit en sundare politik i det långa loppet. Ökade löner ger en stadigare ekonomi och starkare offentlig sektor. Ökade vinster ger en skakigare ekonomi och en mycket svagare motkraft i de offentliga sektorerna.

Sammanfattning

Sänkt löneandel av BNP är ett internationellt fenomen i den rika världen. Och har skapat problem överallt.