Vad är pengar?

Pengar är något vi i Europa fick för över 2 600 år sedan. I stället för att byta kött mot säd bytte vi kött mot pengar som vi senare kunde köpa säd för. En fantastisk och enkel uppfinning.

Pengar är papperslappar, mynt eller elektroniska noteringar som vi påstår är värda det som står på exempelvis sedeln.

Tänk själv. Om du har säd och vill byta mot kött måste du hitta någon som både har kött och samtidigt vill ha säd. Med pengar måste du i och för sig hitta två personer. En som vill köpa säd och en annan som vill sälja kött. Men det är mycket enklare för dig att hitta två sådana personer än en enda som samtidigt vill ha säd och sälja kött.

Vissa saker kom mycket tidigt att spela rollen som bytesmedel. Till en början hade dessa bytesmedel (sällsynta snäckor, pälsar, ädla metaller) ett verkligt värde. Men det var inte så lyckat. Det tog tid att producera dem. Det innebar att samhället la ner arbetstid på att producera bytesmedel.

Större handelshus och bankliknande rörelser började så småningom skriva ut skuldsedlar som betalningsmedel. Till en början var detta mycket begränsat, för man kunde lätt råka ut för en svindlare eller ett handelshus med otur och då blev ens skuldsedlar värdelösa.

Det var först när staten stod som garant som förtroendet för papperspengar kunde leda till att de spreds överallt. Papperssedlar är enkla och billiga att ta fram. Det är därför vi betalar mjölken med dem i butiken i stället för att lägga fram snäckor, pälsar eller guld på disken för att byta.

Pengar är papperslappar, mynt eller elektroniska noteringar som vi påstår är värda det som står på exempelvis sedeln. Men vi vet samtidigt att en papperslapp inte är värd ett mål mat och en krona inte är värd en krona ens som metall.

Ändå säger vi alla att en krona är värd en krona.

Pengar handlar därför bara om förtroende. Staten garanterar att en hundralapp är värd hundra kronor, och vi litar på det eftersom det faktiskt fungerar i praktiken.

Men – och det är viktigt – det finns ingen rikedom i guld eller andra värdesaker som garanterar våra pengar i dag. Bara vår tro på dem. Det går alltså inte att diskutera pengar såsom vi diskuterar andra saker. Det kan ju bli ont om stål eller mjöl, men det kan aldrig bli ont om pengar. Så länge vi litar på att pengar är värda andra saker, så kan de aldrig ta slut.

Pengar handlar alltså om att medborgarna och företagen litar på staten.

Den dag man inte gör det, vid inbördeskrig, svält, krig eller katastrofer, ja, då rasar också pengarna i värde. I praktiken innebär det att vi då litar mer på andra länders pengar.

Pengar handlar om förtroende. Men det innebär att pengar kan manipuleras. Om medierna, bankerna och staten säger att pengarna är värda mindre, ja, då blir de också värda mindre. Pengars värde är alltså politik och ingen matematisk formel.

Sammanfattning

Pengar har inget egentligt värde. Det handlar i stället om förtroende för de som garanterar pengarna. Det vill säga staten.