Att använda ekonomihandboken

Ekonomi är politik. Men hur ska man komma vidare från tyckanden till faktiska politiska förslag?

Den här boken är både en lärobok, ett debattinlägg och ett försök till en öppen diskussion om frågor där vi inte har några enkla färdiga svar.

Vi har skrivit den som ett alternativ till den borgerliga nationalekonomins material, men också som en bok för alla som är intresserade av politik.

Sen första utgåvan kom 2001 vet vi att Ekonomihandboken används brett och av många. Våra pressklippspärmar är fyllda av inlägg, insändare och debatter som citerar boken. Vi vill därför tydligt skriva att vi bara är glada om du citerar och använder våra exempel i cirklar, i bloggar eller andra debattinlägg.

Vi har gjort den för bred spridning, den finns också digitalt som e-bok på www. elib.se, där du kan låna den gratis. Länka gärna dit eller till www.etc.se där vi har texter och svar på frågor kring boken.

Om du är lärare eller studiecirkelledare så kontakta gärna förlaget för billigare klassuppsättningar.

Vi har försökt vara tydliga i våra källhänvisningar. När det har varit möjligt har vi utgått från offentliga databaser och rapporter, så att var och en själv ska kunna söka vidare. Vissa källor kostar pengar att använda (bl a kring företag) men vi har bara använt sådana i undantagsfall.

Vi kan dock inte själva hjälpa dig med annan statistik eller vidare sökningar, tiden räcker helt enkelt inte till.

Men kom ihåg att du har rätt att ställa frågor till såväl SCB, konjunkturinstitut, riksbank, professorer, finansdepartement och andra offentligt finansierade utredare och experter. Det är du som betalar deras arbete genom våra gemensamma skatter. Och du har rätt att få svar och bli korrekt bemött även om du själv inte är forskare eller offentligt vald till något. Om du känner dig osäker och tvekar över hur du ska fråga, så varför inte gå samman i en grupp och diskutera först för att tillsammans bli tydligare.

Det finns inga dumma frågor.

Däremot många ogenomtänkta svar. Och om du skulle drabbas av obegripliga svar så kom ihåg att det säger mer om den som svarar än om dig som ställer frågan.

Ekonomi handlar om politik.

Ekonomi handlar om demokrati.

Ekonomi handlar därför om dig och ditt liv.

Här följer tre exempel på hur vi själva använder de fakta och resonemang som finns i den här boken och hur vi försöker tänka kring ekonomi. Vi hoppas du kan se det som exempel du kan göra om själv, kanske tillsammans med andra.