Ett ekosocialistiskt reformprogram

Kostnader per årFinansiering per år
Fri kollektivtrafik –20Använd offentliga överskott +80
Fria tågresor –40Använd AP-fonderna +80
Utbyggt kollektivtrafiksystem –50Använd hälften av PPM-pengarna +20
Biogas –15Använd Vattenfalls vinst +20
Elektrifiera existerande vägar –10Stoppa nya motorvägar +10
Solceller på alla tak –28Klimatfond +50
Solpaneler för varmvatten –10Inkomst från ny energiproduktion +40
10 000 nya vindkraftverk –40Jämlikhetsskatt +40
Geoenergi –10Klimatskatt +28
10 000 utbildade klimatarbetare –5
Klimatomställning företag –40
300 000 nya offentliga jobb –15
Jämställda löner –40
Höjd garantipension –20
Fri barnomsorg –10
Studielön –15
Summa 368Summa 368