Är det denna värld vi vill ha?

En jämlik värld?

De 1% rikaste äger 40,1% av världen. De 10% rikaste har tillsammans 85,2% av världens tillgångar i sin hand. Nästa tiondel äger 8,7% av allt. Sedan har nästkommande 30% av världens befolkning bara 4,9% av världens förmögenheter. Hälften av alla människor har till slut totalt 1,1%.

Källa: SCB, Förmögenhetsstatistik 2007, United Nations University, Discussion Paper No. 2008/03, James B. Davies m.fl. The world distribution of household wealth.