Vad är blandekonomi?

I dag är i stort sett hela världen del i en internationell kapitalism som just därför är mer skakig, osäker och otrygg än på länge. Det finns inget existerande hotfullt alternativ till kapitalismen som system, den har bara en enda fiende – sig själv.

När Marx skrev om kapitalismens utveckling så beskrev han ett system som riskerade att skapa fattigdom, krig, folkmord och diktatur i sin jakt på ökade vinster.

I dag, efter två världskrig, ett globalt klimathot och med minnet om hotet från det kalla krigets kärnvapen, bör vi läsa sådana tankar med viss ödmjukhet.

Men Marx skrev också om löntagarna – proletariatet – som den kraft som skulle kunna utmana kapitalet och tvinga fram en annan utveckling.

Det finns ingen ren kapitalism eftersom den skulle slå sönder sig själv.

Även här bör vi se ödmjukt på historien. Alla de stora politiska förbättringarna, alltfrån skapandet av en konsumerande (i motsats till svältande) arbetarklass till skapandet av rösträtt, välfärdssystem, fri skolgång och kvinnofrigörelse, är resultatet av krafter som inte velat bli offer för kapitalismens anarki.

Inom kapitalismen finns början till socialism, du kan se det om du åker till jobbet, du ser den i vägar, bussar, telemaster, sjukhus, skolor… Det finns ingen ren kapitalism eftersom den skulle slå sönder sig själv.

Det här kallas ibland blandekonomi. Offentligt ägande, trygghetssystem, statliga investeringar och regleringar blandar två olika ekonomier med olika målsättning.

Det är en både bra och dålig beskrivning. Bra för att den visar att det inte finns en ekonomi, utan flera olika. Dålig då den antyder att blandekonomi är ett alternativ till kapitalism. Så är det inte. Den blandade ekonomin är ett slagfält där den kapitalistiska ekonomin – alltså detta specifika ägande, utan lojalitet, historia eller demokrati, där ett företags tusentals anställda kan bli sålda över en natt – är den absolut dominerande. Slaget handlar om hur mycket större del av samhällets ekonomi som ska organiseras så, hur liten del av ekonomin som ska skötas på annat sätt.

Inom kapitalismen har löntagarnas organisationer och andra rörelser försökt tvinga fram en politisk ekonomi där andra värden ska råda. Värden som socialt ansvar, fri tillgång, trygghet. Det är inte så länge sen man sa att ”statens kaka är liten men trygg” och inte menade byråkratin och de politiska tjänstemännens karriär, utan även vanliga statliga postanställdas, tågförares, telearbetares och så vidare. Hela den offentliga konsumtionen, vård, skola och omsorg, är till sin natur svår att förstå utifrån kapitalismens teser om mesta möjliga vinst och människors utbytbarhet.

På samma sätt tror vi att oron över kapitalismens sätt att ignorera den förstörelse av jordens ekosystem och klimat kommer att tvinga fram förändringar där kapitalets frihet beskärs och offentliga sektorn tvingas ta en mer aktiv roll i omställningen.

Det här är en oerhört viktig förändring, en som handlar om liv och död för miljoner människor.

Det finns inom arbetarrörelsen en syn på Marx som vi har svårt att ta till oss, framför allt i hur man tolkar de gamla uppmaningstexterna med de mer faktaspäckade undersökningarna. Många tror att kapitalismens motsättningar och problem automatiskt innebär en snabb undergång.

Det tror inte vi. Den anpassningsförmåga systemet visade sig ha efter andra världskriget när välfärdsstater växte fram innebär att man ska se försiktigt på frågan hur klimathot och resursbrister kommer att lösas ekonomiskt. Kanske en aktiv miljömedveten rörelse med fötterna inom löntagare och företag och organisationer kan pressa tillbaka vinstjakt och konkurrens till en betydligt lägre nivå igen.

Kapitalismen är en blandekonomi precis som tidigare ekonomiska system. Feodalismen innehöll kapitalism, liksom antiken innehöll feodalism.

Ordet blandekonomi handlar alltså om en politisk kamp där socialister försöker undanta delar av ekonomin från kapitalackumulationens boja. Det är inget nytt system i sig, bara en antydan om att en annan värld är möjlig.

Sammanfattning

Alla ekonomier är olika slags blandekonomi. Det finns ingen ”ren” kapitalism, liksom det inte fanns någon ”ren” feodalism.