Är det detta Sverige vi vill ha?

Ett jämlikt land?

De 1% rikaste äger 23% av Sverige. De 10% rikaste har tillsammans 66% av nationen i sin hand, totalt 3 778 miljarder. Nästa tiondel äger 20,4% av allt. Sedan har medel­klassen, 30% av landets befolkning 18,1% av landets förmögen­heter. Hälften har däremot 0%, det vill säga de äger inget.

Källa: SCB, Förmögenhets­statistik 2007, United Nations University, Discussion Paper No. 2008/03, James B. Davies m.fl. The world distribution of household wealth.