Vad betyder börsens utveckling?

När börsen blir mätare på vad som är bra eller dåligt med ekonomin så betyder det att kortsiktiga vinster prioriteras före långsiktiga investeringar.

Om ett företag kortsiktigt minskar antalet anställda gynnas börskursen. När arbetslöshetssiffrorna stiger så gynnas börsen om investerarna tror att räntan i samhället då ska sjunka.

Om lönerna sjunker eller åtminstone inte stiger, så jublar börsen då vinsterna troligen stiger, trots att detta på sikt kommer att minska marknaden och konsumtionen.

Om skatterna sänks stiger börsen, trots att lägre skatter ger lägre offentlig konsumtion och minskad köpkraft i samhället.

Om arbetslöshets­ersättningen stiger så sjunker börsen då investerarna tror att det är dåligt. Och så vidare.

Börsen är egentligen bara en mätare på en sak, nämligen vad en mycket liten grupp i samhället, några tusental personer som sitter och förvaltar väldiga resurser, tror om utvecklingen.

Man kan över huvud taget aldrig dra några långsiktiga slutsatser om samhället, hur det bör vara, hur arbetslösheten eller politiken ska se ut, utifrån en liten grupp handlare. Det vore som att låta några bilförsäljare avgöra vilken trafikpolitik samhället bäst gynnas av.

Börsen handlar inte om företagens vinster

En av de vanligaste förklaringarna till varför börsen går upp eller ner är påståendet att aktierna styrs av företagens vinster. Går vinsterna upp – rättare sagt om man tror att de ska gå upp kommande år – så stiger börsen. Tror man att vinsterna ska gå ner så sjunker den.

Det här är en tanke som egentligen är orimlig. För det första bestäms aktiers värde inte alls av vinsten eller avkastningen. Aktieutdelningen är normalt sett så låg att den inte ens klarar av att möta bankräntan under många av de värsta spekulationsåren. Även om vinsten skulle stiga från 10 till 12% och avkastningen i form av aktieutdelning från 2 till 3% så räcker inte det för att förklara uppgångarna.

Därför förklaras de inte heller så.

I stället använder man ett begrepp som kallas P/E-tal. Detta tal anger hur många år företaget måste gå med vinst för att kunna betala tillbaka investeringskostnaden. Ett P/E-tal kan vara 10 likaväl som 20. Det vill säga det kan ta tio eller tjugo år för företaget att ge aktieägaren ”pengarna tillbaks”.

En av de vanligaste förklaringarna till varför börsen går upp eller ner är påståendet att aktierna styrs av företagens vinster.

Det märkliga med detta P/E-tal är dock att det ständigt förändras utan att något händer. Stiger börsen betyder det bara att P/E-talen stiger. Ju mer en aktie kostar, desto längre tid tar det att ”få tillbaka” satsade medel.

Sjunker börsen sjunker P/E-talen.

Det enda siffrorna kan användas till är att jämföra olika företag och branscher. Om P/E-talet är 19 för ett företag och 4 för ett annat så tänker analytikern att det förra nog är ”övervärderad” medan det andra nog är ”undervärderad”.

I själva verket är bägge lika orimligt värderade.

Börstidningarna och olika analytikerfirmors siffror runt företag är fyllda av sådant här. Läser man dem tror man att det handlar om noggranna vetenskapliga fakta, om statistik med verklighetsbakgrund och erfarenhet. Det låter otroligt seriöst och diagrammen kan vara väldigt omständliga.

Men i grunden är det bara omskrivningar av rena gissningar.

Ingen vet vad ett ”normalt” P/E-tal ska vara. Ingen vet om Ericsson är värt 50 kronor per aktie eller 20 kronor. Det enda vi vet idag är att den värdering som gällde för ett år sen var helt fel.

Börsen mäter alltså bara en sak. Vad andra spekulanter tror att andra spekulanter kommer att betala för en viss aktie i morgon.

Sammanfattning

Börsen är ingen mätare på samhällsutvecklingen. Bara en mätare på vad kapitalägarna gissar ska löna sig bäst kommande månader. De ”vetenskapliga” termerna kring börshandeln och de olika mätmetoderna handlar mer om att ge intryck av vetenskap än verklig analys. I grunden är aktievärderingarna baserade på gissningar om andra aktieköpares beteende och inget annat.