ETC

Ekonomihandboken

Johan Ehrenberg
Sten Ljunggren

En bok om ekonomi, politik, vinst, lön, lögn och myt.
Ett försök att bryta maktlöshetssjukan.

ETC Förlag

Ekonomihandboken är den stora kritiska genomgången av ekonomi och politik i Sverige.

Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren skriver engagerat och lättläst om det som verkligen styr våra liv. Med noggranna diagram och offentliga källor arbetar de med att avslöja myter om ekonomi och politiken.

 • Är det verkligen omöjligt att skapa en annan, mer rättvis värld?
 • Är det ekonomin som hindrar oss att bekämpa klimathotet?
 • Vilken makt ska vi egentligen överlämna till finanskapitalet?

Ekonomihandboken är ett standardverk om ekonomi.

En nödvändig inspirationskälla för alla som vill förändra världen.

I denna tredje upplagan ingår helt nya avdelningar om Finanskriserna och Klimathotet.

Johan Ehrenberg

Johan Ehrenberg, född 1957, är en av Sveriges mest kända kritiker av de nyliberala idéer som fått allt större dominans i Sverige. Han är författare till ett tjugotal verk och chefredaktör för ETC.

Sten Ljunggren

Sten Ljunggren, född 1951, doktor i företagsekonomi, har gjort sig känd genom den konsekventa kritiken av planekonomi, samtidigt som han arbetat med analyser av den extrema vinstutvecklingen på lönernas bekostnad under de senare årtiondena. Sten Ljunggren är författare och verksam vid Uppsala Universitet.

Innehåll

Inledning
Är det detta Sverige vi vill ha?

Avdelning 1. Finanskrisen

 1. Världskrisen 2008  – vad hände?
 2. Vad är en spekulationsekonomi?
 3. Vad är en spekulationsbomb?
 4. Hur räddades finansmarknaden?
 5. Är bankerna neutrala?
 6. Är staterna neutrala?
 7. Så föds en finanskris – exemplet Island
 8. Var kommer nästa krasch?

Avdelning 2. Den rika offentliga sektorn

 1. Har Sverige blivit fattigare?
 2. Hur rikt kan Sverige bli?
 3. Har den offentliga sektorn blivit fattigare?
 4. Är staten satt i skuld?
 5. Gör räntan på stats­skulden oss maktlösa?
 6. Är den svenska staten rik jämfört med andra?
 7. Varför har staten budgetunderskott?
 8. En rik offentlig sektor

Avdelning 3. Rika och fattiga i Sverige

 1. Hur rik är varje svensk?
 2. Vilka är de rika?
 3. Har svenska arbetare blivit kapitalister?
 4. Ökar eller minskar skillnaderna?
 5. Hur blev de rika rikare?
 6. Vad tjänar varje svensk?
 7. Manssamhället
 8. Vilka är de fattiga?
 9. Finns det fattiga barn i Sverige?
 10. Varför blir de fattiga fattigare?

Avdelning 4. Den nyliberala politiken

 1. Vad är nyliberalism?
 2. Har den offentliga sektorn minskat?
 3. Därför måste den offentliga konsumtionen öka
 4. Några annorlunda år på 80-talet
 5. Vad kostar privatisering?
 6. Vad hände med statsföretagen?
 7. Vem tjänade på privatiseringen?
 8. Varför privatisering?
 9. Hur stor är arbetslösheten?
 10. Hur förklarar nyliberalismen arbetslösheten?
 11. Kan otrygghet rädda jobben?
 12. Ger sänkta löner fler jobb?
 13. Vad kostar arbetslösheten?
 14. Hur ökade arbetslösheten?
 15. Vad betyder en oberoende riksbank?
 16. Vad är normpolitik?
 17. Lyckades nyliberalismen?

Avdelning 5. Börskrascher

 1. Är börsen bra för samhället?
 2. Vad betyder börsens utveckling?
 3. Börsen före 1980
 4. Börsen efter 1980
 5. Alternativen till börsen

Avdelning 6. Vinst eller ännu mera vinst?

 1. Vinst eller lön?
 2. Vad händer när vinsterna blir för höga?
 3. Höjda vinster eller ökad konsumtion?
 4. Högre vinster ger fattigare stat
 5. Ett internationellt fenomen

Avdelning 7. Arbete, lön och arbetslöshet

 1. Vad är arbete och arbetslöshet?
 2. Hur många är icke-sysselsatta?
 3. Närande och tärande
 4. Varför blir vi sjuka på jobbet?
 5. Är sjukförsäkringen ett problem?
 6. Måste vi jobba åtta timmar om dagen?
 7. Hur har lönerna höjts i Sverige?
 8. Har svenska löner följt med andra länders?
 9. Är vi fortfarande jämlikast?
 10. Den nya eliten

Avdelning 8. Fri asyl och invandring

 1. Är inflyttning ett problem?
 2. Inflyttning lönar sig
 3. Vad kostar fri asyl?

Avdelning 9. Efter arbetet – pension

 1. Vad är pension?
 2. Offentligt eller privat sparande?
 3. Att spara sig fattigare
 4. Vem styr över pensionskapitalet?
 5. Har vi råd att gå i pension?

Avdelning 10. Pengar och valutor

 1. Vad är pengar?
 2. Det speciella med pengar – Keynes version
 3. Det speciella med pengar – Marx version
 4. Vad är en riksbank?
 5. Vad är en bank?
 6. Varför har kronan sjunkit?
 7. Vad är en valutaunion?
 8. Vad är en valutamarknad?

Avdelning 11. Inflation

 1. Vad är inflation?
 2. Är svensk inflation ovanligt hög?
 3. Löner, vinst och inflation?
 4. Kommer löneökningar eller prisökningar först?
 5. Varför skyller man på löntagarna?
 6. Kan politiken skapa inflation?
 7. Är låg inflation alltid bra?
 8. Varför vill Riksbanken ha låg inflation?
 9. Hur kan olika svenskar ha olika inflation?

Avdelning 12. Skatter

 1. Vad är skatt?
 2. Vad är skattetryck?
 3. Vem betalar mest skatt?
 4. Vad händer när skatterna sänks?
 5. Myten om den offantliga sektorn
 6. Vad är bidrag?
 7. Ett alternativt skattesystem?

Avdelning 13. Globaliseringen

 1. Vad är globalisering?
 2. Är den globala världen demokratisk?
 3. Måste skatter anpassas på grund av globaliseringen?
 4. Fattigdomen i de rika länderna
 5. Rika och fattiga i världen
 6. Hur gör man ett land rikare?
 7. Varför svälter människor?
 8. Kapitalismens globala problem

Avdelning 14. Klimatkrisen

 1. Håller världen på att gå under?
 2. Problemet med olja är politik
 3. Varför sker inte investeringarna?
 4. Vad är utsläppsrätter?
 5. Vem är klimatboven?
 6. Är Sverige ett föregångsland?
 7. Är det lönsamt att rädda jorden?
 8. Den gröna kapitalismen
 9. Vad betyder en klimatfond?
 10. Problemet med förhalning av insatserna
 11. Behövs tillväxt?
 12. Är Kuba klimatneutralt?
 13. Vilken tillväxt?
 14. Att mäta utveckling och tillväxt

Avdelning 15. Maktlöshetssjukan

 1. Vad är maktlöshetssjukan?
 2. Är facket maktlöst?
 3. Kan löntagare höja sin lön?

Avdelning 16. Lite om Marx och Keynes

 1. Vad är marxism?
 2. Vad är keynesianism?
 3. Vad är feministisk ekonomi?
 4. Vad är grön ekonomi?

Avdelning 17. Kapitalism, marknad, planekonomi, företagande och socialism

 1. Vad är kapitalism?
 2. Nyliberalernas syn på marknaden
 3. Vad är marknader?
 4. Marknad ELLER kapitalism
 5. Skillnaden mellan företagande och kapitalägande
 6. Företagen och marknaden
 7. Vad är en planekonomi?
 8. Kan ekonomin styras demokratiskt?
 9. Vad är blandekonomi?
 10. Vad är socialism?

Avdelning 18. Att använda ekonomihandboken

 1. Att använda ekonomihandboken
 2. Exempel 1. Vår privata ekonomi. Solcellsbudgeten
 3. Exempel 2. Att bota kommunens maktlöshetssjuka
 4. Exempel 3. Ett nytt ekosocialistiskt program
 5. Ett ekosocialistiskt reformprogram

Är det denna värld vi vill ha?
Register över diagram och tabeller

Webbplatsen är skapad av Markus Amalthea Magnuson med hjälp av Fredrik Ekelund, Sanna Wickman och Mika Blomqvist.

[email protected]